pl

Witamy w regionie „Kottmar“!

Jako uznany region LEADER, region „Kottmar“ będzie kontynuował zakończony sukcesem okres finansowania 2014-2022 w nowym okresie finansowania 2023-2027.

Na tej stronie znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje o naszym regionie. Platforma oferuje przestrzeń do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Ponadto na tej stronie głównej dostępny jest serwis aplikacyjny i finansowania.

W nowym okresie finansowania LEADER nacisk położony jest na uczestnictwo i dyskusję w regionie. Udział obywateli w kształtowaniu ich regionu jest bardzo ważny i jest możliwy dzięki grupom roboczym i imprezom partycypacyjnym.

Dlatego region „Kottmar“ cieszy się na Państwa udział i kreatywne pomysły!