cz

Vítejte v regionu „Kottmar“!

Jako uznaný region LEADER bude region „Kottmar“ pokračovat v novém období financování 2023-2027 s úspěšně ukončeným obdobím financování 2014-2022.

Na těchto stránkách najdete podrobnější informace o našem regionu. Platforma nabízí prostor pro navazování kontaktů a výměnu zkušeností. Kromě toho je na této domovské stránce k dispozici služba pro žádosti a financování.

V novém finančním období programu LEADER je kladen důraz především na účast a diskusi v rámci regionu. Je velmi důležité, aby se občané podíleli na utváření svého regionu, což je umožněno prostřednictvím pracovních skupin a účastnických akcí.

Proto se region „Kottmar“ těší na vaši účast a kreativní nápady!